Pravidla turnaje

Hlavní zásada

Oficiální pravidla basketbalu FIBA jsou platná pro všechny herní situace, které nejsou specifikovány

zde, v těchto pravidlech basketbalu 3x3.

Pravidlo 1. – Hřiště

1.1 Hraje se na hřišti velikosti poloviny basketbalového hřiště s jedním (1) košem.

1.2 Hřiště odpovídá ploše basketbalového hřiště, včetně vymezeného území. Na ploše je čára trestného hodu (5,80 m), dvoubodová čára (6,75 m) a půlkruh proti prorážení pod košem.

Pravidlo 2. – Družstva

2.1 Každé družstvo se skládá ze čtyř (4) hráčů. Tři (3) hráči na hřišti a jeden (1) střídající.

Poznámka: Čtvrtý hráč není povinen.

Pravidlo 3. – Rozhodčí

3.1 Rozhodčími utkání jsou jeden (1) rozhodčí na hřišti a jeden (1) rozhodčí u stolku - zapisovatel a

časoměřič.

Poznámka: Pořadatel může delegovat dva (2) rozhodčí na hřišti.

Pravidlo 4. – Začátek utkání

4.1 Obě družstva se před zahájením utkání rozcvičují společně.

4.2 Losování mincí nebo střihnutí kapitánů určí, které družstvo má výhodu výběru. Družstvo si může vybrat první držení míče na začátku utkání, nebo na začátku případného prodloužení.

4.3 Utkání musí začít se třemi (3) hráči na hřišti.

Pravidlo 5. – Body

5.1 Koš dosažený z pole uvnitř oblouku (6,75 m), se počítá za (1) bod.

5.2 Koš dosažený z pole vně oblouku (6,75 m), se počítá za (2) body.

5.3 Koš dosažený z úspěšného trestného hodu, se počítá za (1) bod.

Pravidlo 6. – Hrací doba / Vítěz utkání

6.1 Základní hrací doba je následující:

Jedno (1) hrací období dvanáct (12) minut. Hodiny hry budou zastaveny, když je míč mrtvý a během

provádění trestných hodů. Hodiny hry budou spuštěny po dokončení změny útočícího družstva

(jakmile má útočící družstvo míč v držení).

6.2 Nicméně první družstvo, které dosáhne 21 bodů, nebo více, vyhrává utkání, pokud se to stane ještě před koncem základní hrací doby. Toto pravidlo platí jen pro základní hrací dobu (neplatí pro případné prodloužení).

6.3 Pokud není utkání rozhodnuto na konci základní hrací doby, hraje se prodloužení. Přestávka před

prodloužením je jedna (1) minuta. Družstvo, které první dosáhne v prodloužení dvou (2) bodů,

vyhrává utkání.

6.4 Družstvo prohrává utkání zrušením, když není připraveno ke hře ve stanoveném čase zahájení utkání, nemá připravené tři (3) hráče na hřišti.

Poznámka: Pokud nejsou k dispozici hodiny hry na měření čistého času, stanoví hrubou hrací dobu

pořadatel.

Pravidlo 7. – Chyby / Trestné hody

7.1. Družstvo je v situaci trestu za chyby, dopustí-li se sedmi (7) chyb.

7.2. Limit osobních faulů není.

7.3. Za chybu na hráče při hodu na koš z pole uvnitř oblouku (6,75 m), bude házejícímu hráči přiznán jeden (1) trestný hod.

7.4. Za chybu na hráče při hodu na koš z pole vně oblouku (6,75 m), budou házejícímu hráči přiznány dva (2) trestné hody.

7.5. Za chybu na hráče při úspěšném hodu na koš, bude házejícímu hráči přiznán jeden (1) trestný hod.

7.6. Za chybu na hráče, který neháže na koš, ale když je družstvo v situaci trestu za chyby, bude faulovanému hráči přiznán jeden (1) trestný hod.

Pravidlo 8. – Zdržování

8.1 Zdržování, nebo málo aktivní hra na koš, je přestupek.

8.2 Pokud se měří čas hodinami pro střelbu, musí družstvo vystřelit do dvanácti (12) vteřin. Hodiny pro střelbu budou spuštěny, jakmile je míč v držení hráče útočícího družstva (po výměně míče s obráncem nebo po úspěšné střelbě na koš z pole).

Poznámka: Pokud není hřiště vybaveno hodinami pro střelbu (měření 12 vteřin) a družstvo se nesnaží

aktivně vystřelit na koš, varuje jej rozhodčí počítáním posledních pěti (5) vteřin.

Pravidlo 9. – Jak se hraje s míčem

9.1 Po každém koši ze hry nebo po posledním úspěšném trestném hodu:

Hráč družstva, které obdrželo koš, bude po koši pokračovat plynule driblinkem nebo přihrávkou

z místa pod košem (ne ze zámezí za koncovou čarou) za oblouk (6,75 m).

V tuto chvíli bránící družstvo není oprávněno hrát míčem v půlkruhu proti prorážení pod košem.

9.2 Po každé neúspěšné střelbě z pole nebo po posledním neúspěšném trestném hodu:

Pokud míč doskočí útočící družstvo, může se znovu pokusit o dosažení koše, bez návratu za oblouk

(6,75 m).

Pokud doskočí míč bránící družstvo, musí vrátit míč driblinkem nebo přihrávkou za oblouk (6,75 m).

9.3 Po změně držení míče:

Pokud dojde ke změně držení míče u družstva uvnitř území ohraničeného obloukem (6,75 m), musí být

míč vyvezen driblinkem nebo přihrávkou za oblouk (6,75 m).

9.4 Změna držení míče družstvem po situacích, kdy je míč mrtvý (po přestupku nebo osobní chybě), začíná

výměnou míče mezi bránícím a útočícím družstvem vně za vrcholem oblouku (6,75 m).

9.5 Hráč je považován za hráče za obloukem, když žádná jeho noha není uvnitř, ani se nedotýká oblouku.

9.6 V případě situace rozskoku, je míč přiznán bránícímu družstvu.

Pravidlo 10. – Střídání

10.1 Střídání je povoleno kterémukoliv družstvu, když je míč mrtvý.

Pravidlo 11. – Oddechové časy

11.1 Každé družstvo má nárok na jeden (1) oddechový čas v délce třiceti (30) vteřin. Hráč může zažádat o oddechový čas, když je míč mrtvý.

Poznámka: Pokud není hřiště vybaveno hodinami, čas stále běží, kromě poslední minuty, kdy se

hraje čistý čas.

 

Pořadatel má právo přizpůsobit pravidla pro turnaj.

 

Pravidla byly upraveny pořadatelem turnaje dne 17. 3. 2017. Původní pravidla naleznete na http://www.streetball-mania.cz/files/ceska-verze-pravidel-basketbalu_new.pdf

Předchozí stránka: Dovednostní soutěže
Další stránka: PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2017