Technická ustanovení

Účastníci: tříčlenná družstva + max. 1 náhradník (není povinné)

Finanční zabezpečení: Družstvům není hrazeno jízdné, ubytování ani stravování. Družstva se účastní turnaje na vlastní náklady.

Podmínka účasti: V družstvech mohou startovat pouze hráči příslušné kategorie. Hráč mladší kategorie může startovat v kategorii starší. Hráč starší kategorie nemůže startovat v kategorii mladší. V družstvu mohou být maximálně 4 hráči. Účastníci turnaje nejsou pojištěni proti úrazům ani krádežím a ztrátám. Každý startuje na vlastní odpovědnost. Pokud nebudou mít všichni hráči družstva zaplacené startovné, nebudou moci nastoupit k zápasu!!!

Materiální zabezpečení: Každé družstvo musí mít jednotné dresy (světlé a tmavé ).

Rozhodčí: Všechny kategorie bude řídit rozhodčí.

Systém soutěže: V každé kategorii budou družstva rozlosována do skupin (podle počtu přihlášených družstev). Ve skupinách se hraje systémem každý s každým. Počet postupujících ze základních skupin bude určen podle počtu skupin a účastníků. Systém nadstavbové části bude také upřesněn. Rozlosování spolu se systémem a programem turnaje bude zasláno kapitánovi družstva.

Ceny: Vítězové každé kategorie obdrží pohár. Týmy umístěné na prvním až třetím místě v každé kategorii obdrží medaile a ceny od hlavních sponzorů. Vítězové dovednostních soutěží budou také odměněni.

Postup: První tři družstva z kategori U12, U14, U16 postupujíí do finále Českého streetballového poháru 2017, který se bude konat 18. 6. 2017 na v Praze, Centrum Černý most.

Pravidla: Soutěž se hraje podle pravidel pro turnaj uvedených na webových stránkách turnaje STREETBALL 2017 - PRAVIDLA. Pořadatel si vyhrazuje právo některá pravidla upravit s ohledem na zajištění hladkého průběhu turnaje. Družstva budou na případné změny upozorněni moderátorem turnaje.

Individuální soutěže: Z týmu se může přihlásit jeden hráč do jedné individuální soutěže.

Další stránka: Kategorie